De unges sikkerhet - ditt ansvar!

21.06.2019
Som arbeidsgiver har du ansvar for at alle arbeidstakere som jobber for deg, har sikre og gode arbeidsforhold. Unge arbeidstakere, som det er mange av i sommersesongen, mangler erfaring, opplæring og bevissthet om farene i arbeidslivet.
Dokumentert opplæring

SISTE NYTT