Kursveiledning - oppstart

Kursveiledning

Hva skal et kurs innen dokumentert sikkerhetsopplæring på arbeidsutstyr inneholde?

Det finnes ingen fasit på det, men basert på det som er beskrevet i forskriften, kan et kurs for dokumentert opplæring inneholde følgende (eksempel):

1.    Relevante lover og forskrifter (eksempelvis mini-modul 1.1)

2.    Bruksanvisning

a.    Bruksområde

b.    Bruksegenskaper

c.    Oppbygging av arbeidsutstyret

d.    Betjening av arbeidsutstyret

e.    Verneutstyr

f.     Vedlikehold

3.    Gjennomført risikovurdering og risikoreduserende tiltak

4.    Daglig Kontroll, Periodisk kontroll, evt Sakkyndig kontroll

5.    Eventuelt lagring på sikker måte/ beskyttelse

6.    Praktiske øvelser og instruksjon

 

Dersom personen tidligere har fått dokumentert sikkerhetsopplæring på aktuelt arbeidsutstyr, kan det være tilstrekkelig å gi opplæring kun i eventuelle særegenheter med nytt arbeidssted og risiko, omgivelser, brannfare etc.