Top Image

“Bransjegruppen for deg som jobber med eller har interesse av dokumentert sikkerhetsopplæring"

-en faggruppe i NOORSI
Side Image

Konferanse Dokumentert Opplæring

Konferanse Dokumentert opplæring har vært kjørt flere ganger i regi av DOKUMENTERT GRUPPEN.

Konferanse Dokumentert Opplæring er en konferanse som kjøres med jevne mellomrom, ca annenhvert år.

Gruppen har også over mange år kjørt plenumsmøter for DOKUMENTERT GRUPPEN.
Gruppen som har bestått av ca 70 personer og plenumsmøtene har ofte gått over to dager med middag.
Top Image

Faglig informasjon om Dokumentert Opplæring

DOKUMENTERT GRUPPEN vil høsten 2023 utarbeide en FAGportal for medlemmene.

 

Dette kan være høringer fra myndighetene, lenker/kontakt til myndigheter og andre som kan være aktuelle for deg som jobber med dokumentert opplæring på arbeidsutstyr. 

Snart lanseres for medlemmene å logge inn på lukket fagforum for å delta i faglige diskusjoner om dokumentert opplæring med andre medlemmer i DOKUMENTERT GRUPPEN.

Det jobbes nå med innlogging på denne nye websiden.

Top Image

Bli Samarbeidspartner - Sponsor - Annonsør

Dersom du vil bli samarbeidspartner, sponsor eller annonsør på DOKUMENTERT GRUPPEN, så gir dette en rekke fordeler!

Du vil kunne få en egen samarbeidsavtale med felles prosjekt, din logo på brosjyren og på websiden, du kan dele/legge ut reklame på våre konferanser, du vil kunne få rettigheter til å profilere deg på intratett, kurs mm.

Ta kontakt med oss for avtale om å bli samarbeidspartner, sponsor eller annonsør!