last query = SELECT * FROM news LEFT OUTER JOIN newscontent ON newscontent.newsID = news.id AND newscontent.languageID = 'no' WHERE news.publish = '1' AND news.id <> '3' AND news.date <= CURDATE() AND news.category = '1' ORDER BY news.date DESC, news.created DESC LIMIT 3

De unges sikkerhet - ditt ansvar!

21.06.2019
Som arbeidsgiver har du ansvar for at alle arbeidstakere som jobber for deg, har sikre og gode arbeidsforhold. Unge arbeidstakere, som det er mange av i sommersesongen, mangler erfaring, opplæring og bevissthet om farene i arbeidslivet.
Dokumentert opplæring

SISTE NYTT